• Escala: 1: 72

  • 41 figuras

  • 10 diferentes poses

  • Zvezda 1: 72 Vikings

    Zvezda Figura para modelismo escala 1:72 (3.81x25.91x16.51 cm) (Z8046) B000SILD46